top of page
tunne_luontosi11.jpeg

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Jos pohdit lyhytterapian aloittamista, varaa aika 30 minuutin maksuttomalle ensikäynnille ja kartoitetaan yhdessä tilannettasi. Et tarvitse lähetettä. Terapeutilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Keskustelukielenä suomi tai englanti.  

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu hyvin aikuisten, nuorten, lasten, parien ja perheiden kanssa työskentelyyn. Työskentely on käytännönläheistä, myönteistä ja katsetta tulevaisuuteen suuntaavaa. Lyhytterapiassa ei käydä läpi asiakkaan koko elämää, vaan keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin. Työskentelyssä keskitytään täsmällisesti siihen, mihin asiakas hakee apua. Työskentelyn edetessä on tyypillistä, että näkökulman muutoksen avulla uusia avarampia ja sallivampia mielenmaisemia alkaa avautumaan. Tapaamisissa vahvistetaan asiakkaan omia kykyjä ja taitoja kulkea kohti toivomaansa muutosta. 

Yleisiä syitä hakeutua lyhytterapiaan ovat esimerkiksi ihmissuhdeongelmat, ahdistus, uupumus, stressi, pelot tai erilaiset elämänkriisit. Lyhytterapia sopii myös tilanteisiin, jossa uuden suunnan etsiminen ja itsensä kehittäminen ovat ajankohtaisia. 

Muutosprosessi käynnistyy usein jo ensimmäisellä tapaamisella ja tyypillisesti 3-5 käyntikertaa auttaa asiakasta jo selkeästi eteenpäin. Toisinaan myös yksittäinen tapaaminen voi olla riittävä. Käyntien määrä muovautuu kuitenkin aina asiakkaan tarpeen mukaan, joten myös pidemmät prosessit ovat mahdollisia. 

Tapaamiset on mahdollista toteuttaa vastaanotolla, etänä perinteisen puhelun tai videopuhelun kautta sekä sään salliessa myös ulkona.  

RATKAISUKESKEISESSÄ LYHYTTERAPIASSA:

 • Määritellään selkeät tavoitteet työskentelylle.

 • Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys.

 • Tuetaan toiveikkuutta ja rakennetaan luottoa omiin kykyihin.

 • Hyödynnetään käytössä olevia vahvuuksia ja herätellään mahdollisesti uinuvia voimavaroja.

 • Menneisyyttä käsitellään sen verran, kuin se on tarpeellista.

 • Laajennetaan näkökulmia sekä lisätään itsetuntemusta.

 • Läheiset ja verkostot nähdään voimavarana – asiakkaan halutessa he voivat myös osallistua tapaamisiin.

 • Tyypillisesti asiakasta tavataan 1-10 kertaa. Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta enää tarpeellisiksi.

 • Painopisteenä muutoksen käynnistäminen.

 • Voidaan yhdistää harjoituksia myös muista terapiasuuntauksista.

 • Sopii monenlaisten ongelmien käsittelyyn.

Yksilötapaaminen 60min / 75€

Paritapaaminen 90min / 95€

Videovastaanotto 60min / 75€

 

Kolmen tapaamiskerran paketti 210€ (3 x 60min)

Viiden tapaamiskerran paketti 340€ (5 x 60min)


 

Hinnasto ja ajanvaraus

bottom of page