top of page
IMG_5893.jpeg

- Albert Camus

Olen Susanna ja työskentelen terapeuttina, kehohoitajana ja ryhmänohjaajana.
 

Ihmisen kyky toipua on kiehtonut minua nuoresta pitäen. Olen toiminut ratkaisukeskeisenä terapeuttina vuodesta 2016. Aikaisemmin työskentelin kriisityöntekijänä eri kriisityön kentillä, erityisesti akuuttien traumaattisten kriisien parissa. 

Työssäni olen päässyt todistamaan monenlaisia toipumiskokemuksia, 

ihmisten kohdatessa elämässään erilaisia vastoinkäymisiä. Tyypillisesti omavoimaisuus karisee tässä prosessissa ja samalla ihminen alkaa olla kosketuksissa autenttiseen osaan itsessään - avautuen samalla kasvamaan rehellisempään ja aidompaan elämään. Tällainen transformatiivinen prosessi voi toisinaan muuttaa elämän kulkua pysyvästi.

Lähtökohtana kaikelle työskentelylleni on, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi. Sitä kautta syntyy toimiva asiakassuhde ja vahva pohja yhteistyölle. Jokaisella meillä on oma yksilöllinen polkunsa, mutta ihmisinä keholliset mekanismimme ovat samanlaiset. Jaamme hyvin samankaltaisia iloja, pelkoja ja suruja. Tätä samankaltaisuutta voidaan hyödyntää erilaisista kriiseistä toipumisessa, ongelmatilainteiden ymmärtämisessä ja mikä tärkeintä - uuden toiveikkuuden löytämisessä. 

 

Työskentelyni asiakkaiden kanssa pohjaa vahvasti ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin kysymyksiin sekä erilaisiin kehonhoitotekniikoihin. Pyrin mahdollisimman laajasti hyödyntämään erilaisia vuosien varrella oppimiani menetelmiä, aina tarkasti asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Näin ollen tapaamisissa voidaan hyödyntää muun muassa luovia toiminnallisia menetelmiä, luontoyhteysharjoituksia, eft-tappingia, rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikutusta (Nonviolent Communication) sekä hypnoterapeuttisia menetelmiä. 

Olen hyvin kiitollinen, että saan tavata upeita ihmisiä työssäni ja samalla todistaa erilaisten myönteisten muutosten olevan mahdollisia elämässä.

Susanna_ylöstalo_tunne_luontosi_kumina4.jpg

"Keskellä talvea havaitsin vihdoinkin,        että sielussani on voittamaton kesä"

Susanna_ylöstalo_tunne_luontosi_kumina7.jpg

Koulutus ja työtaustaa

Viime vuodet olen syventynyt erilaisiin kehonhoitotekniikoihin. Keho kertoo oireillaan hyvin paljon ihmisen tavasta elää, tasapainosta sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä ja esimerkiksi siitä, millainen yhteys ihmisellä on omiin tarpeisiin ja tunteisiin. Keho kantaa mukanaan myös alitajuisia uskomuksia ja ohjelmointeja, joiden tunnistaminen, kohtaaminen ja purkaminen voi toisinaan olla avainasemassa muutoksen käynnistämisessä kohti terveyttä, elinvoimaa ja oireetonta elämää. Opettajiani kehohoidoissa ovat olleet muun muassa Marko Korg, Helena Karhu, Jonna Huttunen, Reeta Pohjonen, Petri Filipczak ja Miia Varpalahti. Olen opiskellut Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän ensimmäisen asteen, Suomen energiahoitajien ensimmäisen tason energiahoitajan koulutuksen, Korgin sisarusten kehittämän kehonhoitomenetelmän sekä shiatsua Shiatsu School Helsingissä. 

Vuosina 2016-2022 työskentelin ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina Helsingissä, jossa minulla oli yhteinen vastaanotto Ida Koiviston kanssa. Ida työskentelee osteopaattina, vyöhyketerapeuttina sekä TRE-ohjaajana. Terapiatyön lisäksi olen toiminut kriisityöntekijänä muun muassa Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, sosiaaliohjaajana sosiaalisen kuntoutuksen tiimissä Vantaan kaupungilla sekä vapaaehtoisena tukihenkilönä Mieli Ry:n Kriisipuhelimessa ja verkkokriisityössä. 

Vuosina 2015-2017 opiskelin Lyhytterapiainstituutissa ratkaisukeskeisen lyhytterapian tutkinnon. Lopputyötäni varten haastattelin ihmisiä, jotka olivat selvinneet hengissä erilaisista ääriolosuhteista, kuten luonnonkatastrofeista, lento-onnettomuuksista ja panttivankitilanteista. Minua kiinnosti, minkälaiset asiat haastateltavien omasta mielestä olivat auttaneet heitä kyseisten vastoinkäymisten käsittelyssä ja itse toipumisessa. Materiaalista olen kerännyt aineistoa erilaisista keinoista, joita voi hyödyntää kokemusten ymmärtämisessä sekä apuna toipumisessa.

Lyhytterapiainstituutin ovat perustaneet ratkaisukeskeisen psykoterapian ja valmennuksen uranuurtajat, psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman ja sosiaalipsykologi Tapani Ahola. Lyhytterapia-koulutukseen on sisältynyt mm. seuraavat opinnot:

 • Muksuoppi (lapset ja nuoret)

 • Ratkaisukeskeinen kriisi- ja traumaterapia

 • Ratkaisukeskeiset menetelmät päihdeongelmien hoitamiseen

 • Ratkaisukeskeiset menetelmät lähisuhdeväkivallan käsittelyyn

 • Masennus, paniikki- ja pakko-oireet erityistarkastelussa

 • Työyhteisön kehittäminen sekä työyhteisön henkinen hyvinvointi

 • Auttamistyön etiikka ja positiivinen psykologia

Lyhytterapiakoulutuksen jälkeen jatkoin opintoja Laurea ammattikorkeakoulussa, josta valmistuin sosionomiksi toukokuussa 2019. Syvennyin opinnoissani erilaisiin sosiaalialalla käytössä oleviin luoviin menetelmiin, kuten draaman-, musiikin- ja tanssin pedagogisiin mahdollisuuksiin, psyko- ja sosiodraamaan, kuvallisen ilmaisun terapeuttisiin menetelmiin sekä tarinateatteriin. Toisena vahvana painotuksena opinnoissani oli kriisi- ja traumatyö. Sosionomiopintojen lopputyöni käsitteli perheväkivaltaa kokeneen lapsen kohtaamista turvakotityössä. 

Vuonna 2022 kouluttaudun lisäksi luontoyhteysohjaajaksi, joten ryhmänohjauksissa sekä yksilötapaamisissa on mahdollista toteuttaa erilaisia hyvinvointia lisääviä harjoituksia myös luontoympäristöissä. 

PITKÄT KOULUTUKSET

 • 2017-2019  Sosionomi / Laurea Ammattikorkeakoulu

 • 2015-2017   Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Solution-Focused Practitioner) / Lyhytterapiainstituutti

 • 2005-2010  Medianomi (Viestinnän koulutusohjelma) / Metropolia Ammattikorkeakoulu

 

MUUT KOULUTUKSET & KURSSIT & JÄSENYYDET

 • Ratkes Ry:n jäsen / www.ratkes.fi

 • Ihmissuhdetyö Ry:n jäsen / www.ihmis.fi

 • 2023 Usui Shiki Ryoho Reiki-hoitaja / Karhun Talo

 • 2022 Energiahoitaja / Suomen Energiahoitajat

 • 2022 Luontoyhteysohjaaja / Apus Coaching

 • 2020-2021 Ryhmän ohjaajan koulutus (kesto 6kk) / Helsingin Psykodraamainstituutti

 • 2019 Kertaterapiakoulutus / Ben Furman & Tapani Ahola / LTI

 • 2018 Lyhytterapian menetelmiä traumoista ja muista vaikeista elämänkokemuksista toipuville / Ben Furman / LTI

 • 2017  Hypnoterapeuttiset menetelmät masennuksen, ahdistuksen ja traumaattisten kokemusten hoidossa / Robert McNeilly / LTI

 • 2017 Verkkokriisityön koulutus / Suomen mielenterveysseura

 • 2017  Kriisipuhelinkoulutus / Suomen mielenterveysseura

 • 2016  Ratkaisukeskeinen työskentely haastavien lapsiperheiden kanssa / Eric Sulkers / LTI

 • 2016  Itsemurhakriisin ratkaisukeskeinen hoito / Heather Fiske / LTI

 • 2016  Häpeä ja sen voittaminen / Sexpo

 • 2015  Vaikuttava terapeuttinen haastattelu / Chris Iveson / LTI

bottom of page